Ana Sayfa

Son yazılar

PENTACLE 101: Obje Odaklı Ontolojiler 2 – Ontikoloji

Obje odaklı ontoloji hareketinin öncü isimlerinden olan Levi R. Bryant[1] ontikoloji kavramı ile insanın gerçeğe erişimini metafizikte kıstas olarak ele almayı bırakır. Nesneleri “sanal” (virtual) ve “edimsel” (actual) alanlarda bulunmalarına göre gruplandırır. Immanuel Kant’ın obje süjenin bilinciyle kısıtlıdır görüşüne karşı çıkan Bryant, bu görüşte insan-dünya arasında felsefi bir boşluk bulunduğunu iddia eder. Objenin kendisinden hiçbir…

PENTACLE 101: Obje Odaklı Ontolojiler 1 – Genel İlkeler

“Philosophía” sözcüğünün köken anlamının “bilgelik sevgisi” olmasına referansla Graham Harman, bilgeliğin ya da bilginin kimsenin sahipliğinde olmadığını vurgular. Bilgi ve hakikatin birbirinin olmazsa olmaz eşlikçisi olarak ele alınması nedeniyle gerçekliğe erişimin yalnızca insan bilgisiyle kısıtlı olduğunun varsayımı Harman’a göre ontoloji felsefesini yanlış bir tutuma yönlendirmiştir.  Harman, felsefeye karşı en büyük tehdidin idealizm olduğunu iddia eder…

InfoGraphics: Symbiosis

Symbiosis is an association between two or more different species of organisms. The as sociation may be permanent, the organisms never being separated, or it may be long lasting. These bacteria, together with microorganisms, provide diversity in nature. Any relationship between two populations of species that live together is symbiotic, and these species have no…