Ana Sayfa

Son yazılar

PENTACLE Kavram Kartları 4: Materyalizm / Yeni Materyalizm

Materyalizm: Materyalizm, tüm gerçeklerin nedeninin somut, fiziksel süreçler olduğunu, yani, var olan tüm gerçeklerin sadece madde olduğunu öne süren kuramdır. Materyalizme göre, var olan her şey enerjiden, atomdan ve moleküllerden meydana gelmiştir ve bunun dışında hiçbir şey yoktur. Yeni Materyalizm: Yeni materyalizm, materyalizmin aksine farklı bir görüş getirerek, maddenin nasıl canlı, dinamik ve aktif olduğunu

Continue reading

PENTACLE Kavram Kartları 3: Toplumsal Feminizm / Ekofeminizm

Toplumsal Feminizm: Kadınların sosyal, politik, ekonomik ve diğer tüm haklarının erkeklerle eşit olması gerektiğini savunan, cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir görüştür. Ekofeminizm: Ekofeminizm, kadın ve doğa arasındaki bağlantıları inceleyen kavramın adıdır. 1974 yılında François d’Eaubonne tarafından ortaya atılan bu terim, erkek merkezli toplumlarca doğanın ve kadının ayrıcalıklı erkek karşısında benzer şekilde indirgendiğini vurgular.

Continue reading

PENTACLE Kavram Kartları 2: Sığ Ekoloji / Derin Ekoloji

Sığ Ekoloji: Sığ ekoloji, kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği gibi insan hayatını tehdit eden çevresel sorunlarla başa çıkmaya çalışır. Çevre sorunlarını ve canlıları tek tek ele alır, aralarındaki bağları görmezden gelir. Doğanın ancak insan çıkarlarına hizmet ettiğinde değerli olduğunu varsayar ve insanı her şeyin merkezine alan antroposantrizm felsefesine dayanır. Derin Ekoloji: Derin ekoloji, her canlının

Continue reading