Kurucu ve Editörler

Başak Ağın

Sitenin kurucusu ve isim annesi olan Başak Ağın, ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisidir. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı bölümün İngiliz Kültür Araştırmaları Programı kapsamında “Black Metal ve Ska Şarkı Sözlerinde Irkçılık ve Şiddet” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini, “Yirmi Birinci Yüzyıl Kısa Çizgi Filmlerinde İnsan-Ötesi Ekolojiler” başlıklı teziyle de doktora derecesini almıştır. Posthümanizm, teknofeminizm, yeni maddecilik ve maddemetin üzerine çok sayıda yayını bulunan Ağın’ın Türkçede posthümanizm çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla kaleme aldığı Posthümanizm: Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu başlıklı kitabı Ekim 2020’de Siyasal Kitabevi’nden çıkmıştır.

PENTACLE’daki yazıları

Fatma Aykanat

Fatma Aykanat, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim görevlisidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve yine aynı bölümün İngiliz Kültür Araştırmaları Programı kapsamında yazdığı “Antroposen Çağı’nda İngiliz İklim Kurgu Romanı: J. G. Ballard’ın The Drowned World, Maggie Gee’nin The Ice People ve Ian McEwan’ın Solar Romanlarının Ekoeleştirel Okumaları” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Aykanat’ın bu tezi, Türkiye’de “cli-fi” [iklim kurgu] terimini ilk kez kullanan ve Antroposen kavramını edebiyat alanında tartışmaya açan ilk akademik tezdir.

Şafak Horzum

Şafak Horzum, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisidir. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı bölümdeki yüksek lisansını Erkeklik Kuramları bağlamında 17. yüzyıldan 19. yüzyıla İngiliz Töre Komedileri üzerine yapmıştır. Yüksek lisans derecesini almasını takiben yine Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümündeki doktora eğitimi sırasında Erasmus+ değişim programı kapsamında Lizbon Üniversitesi, Portekiz’de araştırmalarını yürütmüştür. Doktora tez sürecindeyken 2019-2020 Fulbright bursiyeri olarak Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olmuştur.

Kerim Can Yazgünoğlu

Kerim Can Yazgünoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden almıştır. Doktora çalışmaları sırasında YÖK bursiyeri olarak Kanada, University of British Columbia’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Yazgünoğlu’nun çoğunluğu İngiliz romanı odaklı, karanlık ekolojiler, doğa-sonrası çalışmalar, insan-dışı bedensellikler ve posthümanizmin alt dalları olan yeni maddecilik, maddesel feminizm ve beden-ötesi cisimcilik gibi kuramlar üzerine çok sayıda çalışması ve yayını bulunmaktadır.

Z. Gizem Yılmaz Karahan

Z. Gizem Yılmaz Karahan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden almıştır. Yüksek lisans tezini Caryl Churchill’in oyunlarında epik tiyatro aygıtlarının işlevi üzerine yazmış, doktora tezinde ise elementler ve insan doğası arasındaki ilişkiyi ekofobi kuramlarına bağlayarak Rönesans tiyatrosu örneklerini incelemiştir. Yılmaz Karahan’ın ekofobi ve ilgili kuramlar, öykücü madde, element ekoeleştirisi gibi konuların yanında geleneksel tiyatro eserlerinin modern vampir ve zombi uyarlamaları, edebi eserlerde cadılık ve kadın teması, sahne ve performans sanatları, Rönesans dönemi İngiliz tiyatrosu ve epik tiyatro üzerine çok sayıda yayını bulunmaktadır.