Makaleler

Spinoza Felsefesinde Posthüman Öncüller: Etik ve Özgür Yaşam Nasıl Olur?

Felsefede her zaman geçerliliğini koruyan bir soru: İnsan nasıl etik ve özgür bir yaşam sürer? Bu sorunun cevabı günümüze değin gelen tarihsel süreçte birçok defa değişti fakat bu değişim genel olarak “insan” odağını temel alarak şekillendi. Ne var ki bu hümanist idealin, insanı kendi içindeki birtakım etnisite, cinsiyet, cinsel yönelim, sınıf gibi farklarla biz’i tanımlamadığı,

Continue reading

Ekofeminizmden Kuir Ekolojiye: Stay and Fight

Bu yazımda, çevreci beşerî bilimler için kapsayıcı, sömürücü olmayan, şiddet içermeyen, baskıcı ve zulümden arınmış bir dünya talep etmesi sebebiyle büyük önem taşıyan kuir ekolojiyi anlatmaya çalışacağım. Kuir ekoloji, yalnızca çevre hareketini değil, LGBTQIAA+’yı, kadınları, işçileri, yoksulları, ırkçıları ve daha pek çok kişiyi de barışçıl bir dünya yaratmak için desteklemektedir. Öncelikle kuir teriminin anlamına ve

Continue reading

Kol Değil Kafa Bozuk: Gotik Ekoeleştiri ve Video Oyunları

Video oyunları ile çevresel farkındalık yaratmak mümkün müdür? Tüketim kültürünün güncel yansıması olarak değerlendirebileceğimiz ve çoğunlukla da çevre felaketlerinin müsebbibi olan çok uluslu şirketlerce yapımı üstlenilen medyatik ürünlerin çevreye karşı duyarlılık kazandırması ne kadar olanaklı? Bir yandan tüketirken bir yandan da bizi tüketime zorlayan sisteme kafa tutabilir miyiz? Oyun dünyası bizi gerçek bir öğrenme ile

Continue reading

Ekofobi ve Kalıplaşmış Cadı Figürü: The VVitch: A New England Folktale

Ekofobi doğaya karşı duyulan mantık dışı korkuyu tanımlayan bir terimdir. 1996 yılında David Sobel bu terimi çevresel sorunlarla yüz yüze gelen insanlarda açığa çıkan korku ve nefret olarak tanımlamıştır (5). Ekofobi terimi aynı zamanda Simon Estok tarafından doğaya karşı duyulan mantık dışı korku, nefret ve iğrenme olarak tanımlanmıştır (10). Bu tanımlamalar her ne kadar benzer

Continue reading

PENTACLE Kavram Kartları 5: Transhümanizm / Posthümanizm

Transhümanizm: Transhümanizm, insanı geliştirmek, bilişsel kapasitesini artırmak, insanın sağlığını olumsuz yönde etkileyen hastalıkları elimine etmek ve insan ömrünü uzatmak için bilim ve teknolojiden yararlanılması gerektiğini savunan görüştür. Bu sayede insanlık, mental ve fiziksel olarak var olanın ötesine geçecektir. Posthümanizm: Antroposantrik perspektifi eleştiren posthümanizm, insanı bütünden ayrı tutmayıp, diğer tüm canlılarla ve varlıklarla aynı konuma yerleştiren

Continue reading

PENTACLE Kavram Kartları 4: Materyalizm / Yeni Materyalizm

Materyalizm: Materyalizm, tüm gerçeklerin nedeninin somut, fiziksel süreçler olduğunu, yani, var olan tüm gerçeklerin sadece madde olduğunu öne süren kuramdır. Materyalizme göre, var olan her şey enerjiden, atomdan ve moleküllerden meydana gelmiştir ve bunun dışında hiçbir şey yoktur. Yeni Materyalizm: Yeni materyalizm, materyalizmin aksine farklı bir görüş getirerek, maddenin nasıl canlı, dinamik ve aktif olduğunu

Continue reading

PENTACLE Kavram Kartları 3: Toplumsal Feminizm / Ekofeminizm

Toplumsal Feminizm: Kadınların sosyal, politik, ekonomik ve diğer tüm haklarının erkeklerle eşit olması gerektiğini savunan, cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir görüştür. Ekofeminizm: Ekofeminizm, kadın ve doğa arasındaki bağlantıları inceleyen kavramın adıdır. 1974 yılında François d’Eaubonne tarafından ortaya atılan bu terim, erkek merkezli toplumlarca doğanın ve kadının ayrıcalıklı erkek karşısında benzer şekilde indirgendiğini vurgular.

Continue reading

PENTACLE Kavram Kartları 2: Sığ Ekoloji / Derin Ekoloji

Sığ Ekoloji: Sığ ekoloji, kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği gibi insan hayatını tehdit eden çevresel sorunlarla başa çıkmaya çalışır. Çevre sorunlarını ve canlıları tek tek ele alır, aralarındaki bağları görmezden gelir. Doğanın ancak insan çıkarlarına hizmet ettiğinde değerli olduğunu varsayar ve insanı her şeyin merkezine alan antroposantrizm felsefesine dayanır. Derin Ekoloji: Derin ekoloji, her canlının

Continue reading

PENTACLE Kavram Kartları 1: Sistemsel / Analitik Düşünme

Sistemsel Düşünme: Sistemsel düşünceye göre bütünün, parçaların ötesinde kendine içkin özellikleri de vardır. Bu nedenle, karmaşık bir sistemin parçalarına odaklanmak yerine bütününe odaklanan düşünme biçimidir. Bir sistemi oluşturan parçaların birbirleriyle olan etkileşimine ve sistemin bütününün daha büyük sistemler bağlamında nasıl çalıştığına odaklanır. Analitik Düşünme: Analitik düşünme yöntemi, karmaşık sistemleri küçük parçalara ayırır ve bu parçaları tek tek

Continue reading

PENTACLE 101: Mavi Beşerî Bilimler

%70’i sularla kaplı bu gezegende, deniz yaşamı ile insan yaşamı arasındaki ilişkinin ciddiyetini kavrayabilmek oldukça önemlidir.[1] “Okyanusa dönüş,” özünde insanın yeryüzündeki sayısız canlıdan sadece biri olduğunu söyleyen entelektüel, teorik ve pratik yaklaşımlara son zamanlarda dâhil olmuş bir terimdir.[2] Bu kavram ile hem küremize mavi gezegen adını vermemize neden olan devasa su kütlelerinin maddesel özelliklerini hem

Continue reading

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.


Bizi Takip Edin

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.

Yorum