Söyleşiler

Posthümanizm ve onu destekleyen kuramlar, akımlar ve çalışmalarla ilgili sunum, söyleşi ve canlı yayınlarımıza yeniden göz atmak isterseniz, aradıklarınızı, en yeni tarihliden en eski tarihliye sıralanmış olarak bu sayfada bulabilirsiniz.


Posthüman Bedenler: Maddenin Canlılığı

Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu’nun etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu söyleşide, Doç. Dr. Başak Ağın, yeni materyalizm ve eyleyici gerçekçilik kuramları üzerinden posthümanizmi anlatıyor. Yusuf Bahadır Çevirgen’in organize edip moderatörlüğünü yürüttüğü söyleşiyi izlemek için başlığa tıklayınız.


Posthümanizm Nedir?

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencilerinin, Yağmur Sunar organizasyonuyla gerçekleştirdiği etkinlikte, Doç. Dr. Başak Ağın, posthümanizmi yeniden anlatıyor ve katılımcıların sorularını yanıtlıyor. Dr. Karun Çekem moderatörlüğündeki etkinliği izlemek için başlığa tıklayınız.


Posthümanist Olmak Ne Demektir?

Doç. Dr. Z. Gizem Yılmaz Karahan, sosyalbilimler.org‘un düzenlediği Ankara Konuşmaları etkinliğinin on birincisinde, “Posthümanist Olmak Ne Demektir?” sorusunu posthümanizmin kuramsal çerçevesiyle ele alıyor ve bu dolambaçlı soruyu örneklerle yanıtlıyor. 06 Şubat 2022 tarihinde Route Ankara Sahne’de gerçekleşen ve seyircilerle etkileşim halinde yürütülen bu etkinliği izlemek için başlığa tıklayınız.


Eloquent Natures, Ecofeminism, & Posthuman Materialities

Invited by the CTRL Network of University of Birmingham, Başak Ağın and Şafak Horzum are co-delivering a talk entitled “Eloquent Natures, Ecofeminism, & Posthuman Materialities” broadcast live over Zoom. The first part of the talk opens with Başak Ağın’s problematization of the mutual attacks of ecofeminism and material feminisms towards one another, which paved its way to the defensive cases of new materialisms. In this part, she focuses on why such attacks have proved unfruitful for the development of feminisms as an overarching set of theories and practices that would otherwise benefit all. Drawing attention to the common points between ecofeminism and material ecocriticism, which she sees as the latest brainchild of new materialisms, she exemplifies these points by deriving her examples from the rewriting of Medusa myths in contemporary social networking platforms as well as Rumi’s poetry. In the second part, Şafak Horzum concentrates on posthuman materialities as eloquent, story-telling bodies, by referring to examples from various Western fictions ranging from Gulliver’s Travels to Alice series and twenty and twenty-first-century science fiction and fantasy novels. Moving towards an interactive talk with the audience, he engages in conversations by thinking and talking through various genres and what it means to be a posthuman agentic body that narrates stories. Click the title to watch the recording of the talk dated January 18, 2022.


ADA Atölye – Hafta 8 – Posthümanist Bir Dünyaya Doğru

Ankara Düşünce Atölyesi çatısında ve Doç. Dr. Başak Ağın koordinatörlüğünde hazırlanan Posthümanizm Atölyesi’nin sekizinci ve son haftasında Doç. Dr. Başak Ağın, Doç. Dr. Z. Gizem Yılmaz Karahan, Dr. Gülşah Göçmen, Dr. Hakan Yılmaz, Dr. Kerim Can Yazgünoğlu, Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş ve Dr. Pelin Kümbet’in katılımlarıyla bir yuvarlak masa tartışması gerçekleştirdik. Zoom üzerinden kayıtla katılım sağlanan ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan 24 Aralık 2021 tarihli tartışmayı izlemek için başlığa tıklayınız.


ADA Atölye – Hafta 7 – Posthümanizm ve Mavi Beşeri Bilimler

Ankara Düşünce Atölyesi çatısında ve Doç. Dr. Başak Ağın koordinatörlüğünde hazırlanan Posthümanizm Atölyesi devam ediyor. Yedinci hafta, Dr. Gülşah Göçmen’in “Posthümanizm ve Mavi Beşeri Bilimler” başlıklı dersine yer verdik. Zoom üzerinden kayıtla ve YouTube üzerinden canlı yayınla 17 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen bu yayını izlemek için başlığa tıklayınız.


ADA Atölye – Hafta 6 – Posthümanizm ve Öznelik

Ankara Düşünce Atölyesi çatısında ve Doç. Dr. Başak Ağın koordinatörlüğünde hazırlanan Posthümanizm Atölyesi devam ediyor. Altıncı hafta, Dr. Selin Şencan’ın “Posthümanizm ve Öznelik” başlıklı dersine yer verdik. Zoom üzerinden kayıtla ve YouTube üzerinden canlı yayınla 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen bu yayını izlemek için başlığa tıklayınız.


ADA Atölye – Hafta 5 – Posthümanizm ve ‘Yaşam Dünyası’ Olarak Şehir

Ankara Düşünce Atölyesi çatısında ve Doç. Dr. Başak Ağın koordinatörlüğünde hazırlanan Posthümanizm Atölyesi devam ediyor. Beşinci hafta, Doç. Dr. Yaylagül Ceran’ın “Posthümanizm ve ‘Yaşam Dünyası’ Olarak Şehir” başlıklı dersine yer verdik. Zoom üzerinden kayıtla ve YouTube üzerinden canlı yayınla 3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen bu yayını izlemek için başlığa tıklayınız.


ADA Atölye – Hafta 4 – Posthümanizm, Eski Materyalizmler ve Elementler Ekoeleştirisi

Ankara Düşünce Atölyesi çatısında ve Doç. Dr. Başak Ağın koordinatörlüğünde hazırlanan Posthümanizm Atölyesi devam ediyor. Dördüncü hafta, Doç. Dr. Z. Gizem Yılmaz Karahan’ın “Posthümanizm, Eski Materyalizmler ve Elementler Ekoeleştirisi” başlıklı dersine yer verdik. Zoom üzerinden kayıtla ve YouTube üzerinden canlı yayınla 26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen bu yayını izlemek için başlığa tıklayınız.


ADA Atölye – Hafta 3 – Posthümanist Etik

Ankara Düşünce Atölyesi çatısında ve Doç. Dr. Başak Ağın koordinatörlüğünde hazırlanan Posthümanizm Atölyesi devam ediyor. Üçüncü hafta, Dr. Hakan Yılmaz’ın “Posthümanist Etik” başlıklı dersine yer verdik. Zoom üzerinden kayıtla ve YouTube üzerinden canlı yayınla 19 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen bu yayını izlemek için başlığa tıklayınız.


ADA Atölye – Hafta 2 – Posthümanizm, Yeni Materyalizmler, Eyleyici Gerçekçilik

Ankara Düşünce Atölyesi çatısında ve Doç. Dr. Başak Ağın koordinatörlüğünde hazırlanan Posthümanizm Atölyesi, ikinci hafta dersi “Posthümanizm, Yeni Materyalizmler, Eyleyici Gerçekçilik” başlığıyla Zoom üzerinden kayıtla ve YouTube üzerinden canlı yayınla 13 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti. Yayını izlemek için başlığa tıklayınız.


ADA Atölye – Hafta 1 – Posthümanizm(ler): Genel Bir Bakış

Ankara Düşünce Atölyesi çatısında ve Doç. Dr. Başak Ağın koordinatörlüğünde hazırlanan Posthümanizm Atölyesi, birinci hafta dersi “Posthümanizm(ler): Genel Bir Bakış” başlığıyla Zoom üzerinden kayıtla ve YouTube üzerinden canlı yayınla 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti. Yayını izlemek için başlığa tıklayınız.


Simon C. Estok ile Ekofobi Hipotezi Kitap Lansmanı

Simon C. Estok’un Ekofobi Hipotezi kitabının lansmanı için düzenlenen bu etkinlikte, yazar Estok, çevirmen M. Sibel Dinçel, çeviri editörü Başak Ağın, Kapadokya Üniversitesi Yayınları Çevreci Beşerî Bilimler serisi genel editörü Sinan Akıllı ve Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Merkezi Müdürü Serpil Oppermann, kitap üzerine sohbet ediyorlar. Dili İngilizce olan etkinliğin ardıl çevirisini Başak Ağın yapıyor. İzlemek için başlığa tıklayınız.


Antroposen Ekseninde Çevreci Beşerî Bilimler ve Sanat

Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen 1. Ulusal Çevreci Beşerî Bilimler Konferansı’nda “Antroposen Ekseninde Çevreci Beşerî Bilimler ve Sanat” başlıklı panelde, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aykanat, sanatçı ve akademisyenleri bir araya getirdi. Dr. Aykanat’ın, Aslı Uludağ & Dr. Kerem Ozan Bayraktar, Doç. Dr. Evrim Kavcar ve Sibel Horada ile diyalog halinde gerçekleştirdiği panelin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi M. Sibel Dinçel ve yazarlarımızdan Nurten Bayraktar üstlendiler. Paneli izlemek için başlığa tıklayınız.


Kavram-Kuram Bağlamında Posthümanizm

Ankara Düşünce Atölyesi için hazırlanan Posthümanizm/Transhümanizm başlıklı dokuz haftalık seminerler dizisinin üçüncü hafta dersini, Doç. Dr. Başak Ağın yürütüyor. Posthümanizm: Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu kitabından yola çıkarak “Kavram-Kuram Bağlamında Posthümanizm” başlıklı bu seminerde, posthümanizmin temelleri, insan figürünün sorunsallaştırılması ve eyleyici gerçekçilik kuramı alt başlıkları üzerinden posthümanizme giriş niteliğinde bir ders yapılıyor. İzlemek için başlığa tıklayınız.


İnsanın Anlam Arayışında Posthümanizm

Fikir Coğrafyası YouTube kanalında, Doç. Dr. Başak Burcu Eke moderatörlüğünde yayın hayatına başlayan Sohbet Tadında programının ilk konuğu Doç. Dr. Başak Ağın oluyor. Ağın’ın Posthümanizm: Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu başlıklı kitabı üzerine gerçekleştirilen bu sohbette, posthümanizmin kavramsal yapısı ve bugün geldiği noktada çevreci beşerî bilimlerle nasıl iç içe geçtiği üzerine bir sohbet gerçekleşiyor. Ağın, posthümanizm üzerine yürüttüğü ve maddesel-anlamsal ilişkilerin birbirine dolanıklığı biçiminde ele aldığı yeni çalışmalarından söz ederken, posthümanist sanata ve edebiyat okumalarına da değiniyor. Kitabının son üç bölümünde yer alan Frankenstein romanına, robot oyuncak ayı Teddy’nin öyküsüne ve Star Wars’ta güç kavramı üzerinden madde-enerji arasında kurduğu bağıntılara da bu programda yer veren Ağın, kitabının yazım sürecindeyken kurduğu, posthümanizm konularını ele alan PENTACLE’dan da bahsediyor. Son dönem çalışmaları arasında bulunan biyo-sanat ve tıbbî beşerî bilimlerden de söz eden Ağın’ın bu konuşmasını izlemek için başlığa tıklayınız.


Kültür & Tarih Sohbetleri – Posthümanizm: Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu

Medyascope.tv‘de yayınlanan Kültür & Tarih Sohbetleri programının 207. bölümünde Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz’ün konuğu olan Doç. Dr. Başak Ağın, Siyasal Kitabevi’nden Ekim 2020’de çıkan kitabı Posthümanizm: Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu üzerine soruları yanıtlıyor. Posthümanizmin transhümanizm ile benzer ve farklılıklarına değinen Ağın, teorik çerçevede posthümanizmi liberal hümanizm ve radikal hümanizm ile kıyaslayarak açıklıyor; Macy Konferansları’ndan bugüne posthümanizmin geçtiği yolları anlatıyor; Frankenstein, Star Wars, Matrix ve Terminatör gibi örneklerde posthüman temasına ilişkin yorumlarıyla Özdemir ve Sağsöz’ün değindiği kritik noktaları ele alıyor.


İklim Krizi, Petrokültür ve Edebiyat

Dr. Kerim Can Yazgünoğlu, Burak Toraman ile İletişim Çalışmaları kanalında yaptığı bu söyleşide, iklim kurgu eserlerindeki distopik betimlemelerden edebiyattaki dünyanın sonu örneklerine, Antroposen’de edebiyat ve kültürden petrokültür kavramına kadar geniş bir yelpazeden çevreci beşeri bilimler örneklerini sunuyor; terim ve kavramların derinlikli açıklamalarını yapıyor; izleyicilerin soru ve yorumlarına yanıt veriyor. Programı izlemek için başlığa tıklayınız.


Posthümanizm ve Etiko-Onto-Epistemoloji

Dr. Başak Ağın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin düzenlediği Çağdaş Dönemde İnsan Tartışmaları Seminerler Dizisinin birincisinde posthümanizmin kaynakça ve köklerine, tahtından inen Anthropos’a, Karen Barad’ın eyleyici gerçekçilik kuramına değinerek posthümanizmde etik, ontoloji ve epistemolojinin nasıl iç içe geçtiğini anlatıyor. Doç. Dr. Yaylagül Ceran’ın sunuşuyla gerçekleşen seminerin son kısmında izleyici sorularına yer veriliyor. İzlemek için başlığa tıklayınız.


Güliver’in Gezileri Romanında İnsan, Doğa, Dil ve Perspektifizm

İletişim Çalışmaları YouTube kanalında Burak Toraman’ın 15 Aralık 2020 tarihli konuğu, PENTACLE yazarlarından Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel oluyor. Prof. Çelikel, Jonathan Swift’in ünlü eserine farklı açılardan yaklaştığı bu programda, romandaki değişik insan-dışı varlıklar ve ütopik dünyalar üzerinden hem edebî okumalara yön veren fikirlerini sunuyor hem de insan, doğa, dil kavramları üzerinde zihin açıcı çağrışımlar yaratıyor. Konuşmasında perspektifizme de yer veren Prof. Çelikel’in katıldığı bu programı izlemek için başlığa tıklayınız.


Tiyatroda İnsan, İnsanda Tiyatro

Dr. Z. Gizem Yılmaz Karahan’ın Burak Toraman’la gerçekleştirdiği bu söyleşide, tiyatronun merkezi, sonu ve başı olmayan doğayla iç içe toplu bir performansken kapalı binalar içinde nasıl bireysel entelektüel çıkarımlara dönüştüğü ele alınmıştır. Bu dönüşüm özelinde, kuantum felsefesiyle de evrenin kozmik oluşumlarının tiyatroyla karşılaştırılması yapılmıştır. Sonrasındaki soru-cevaplarla tiyatro-insan arasındaki ilişkilere bakan bu programı izlemek için başlığa tıklayınız.


Posthümanizm ve Çevreci Beşeri Bilimler

Dr. Başak Ağın ve Dr. Z. Gizem Yılmaz Karahan, Burak Toraman’ın konuğu oldukları bu programda, posthümanizmin ekolojik kanallarından ve onu besleyen çevreci akımlardan söz ederken, posthümanizm ile çevreci beşeri bilimlerin ayrılmaz bağlarını anlatıyor ve hem edebiyattan hem de sinemadan örneklerle anlattıklarını destekliyorlar. Posthümanizm, transhümanizm, ekofobi ve elementler ekoeleştirisi gibi kavramlara değinen bu programı izlemek için başlığa tıklayınız.


Sondan Sonra

Dr. Kerim Can Yazgünoğlu, Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Nükhet Okutan Davletov ile Okuma Kulübü programının bu bölümünde, Megan Hunter’ın Sondan Sonra kitabını tartışmaya açıyor; Dr. Okutan Davletov’un sorularını yanıtlayarak iklim kurguda insanlığın ve dünyanın sonunun temsilleri üzerine bilgiler veriyor. İzlemek için başlığa tıklayınız.


Edebiyatta Karanlık Karakterler

monochrome photo of person standing on hallway
Photo by Elina Krima on Pexels.com

Dr. Z. Gizem Yılmaz Karahan, Kurtuluş Özyazıcı’nın sunuculuğunu üstlendiği Karakterin Öyküsü programına konuk oluyor. TRT Radyo’nun bu özel yayınında Dr. Yılmaz Karahan, Aydınlanmacı ikili düşünce bağlamında cadılar, vampirler, kurtadamlar ve zombiler gibi karanlık edebî figürleri ele alıyor. Bu ilginç podcast’i dinlemek için başlığa tıklayınız.


Dil, Edebiyat, Pandemi: Neden İngilizce Konuşamıyoruz?

Dr. Başak Ağın, Burak Toraman’la gerçekleştirdiği bu söyleşide, posthümanizmin ne olduğunu, onun edebiyattan örneklerini ve son çalışmalarını anlatırken, bir yandan da yabancı dil öğrenme konusuna değiniyor ve izleyicilerin birbirinden ilginç sorularını yanıtlıyor. Elon Musk’ın projelerinden vampirin posthuman bir özne olarak okunmasına kadar geniş bir yelpazede, posthümanizmin birincil anlamlarına bakan bu programı izlemek için başlığa tıklayınız.