Söyleşiler

Bizden‘ kısmında, kurucu ve editörlerimizin çeşitli mecralarda yer alan söyleşilerini bulabilirsiniz. PENTACLE ekibinin, posthümanizm ve ilgili alanlarda çalışmaları dünyaca bilinen isimlerle yaptıkları söyleşiler için ‘Dünyadan‘ kısmına bakınız.

Photo by fauxels on Pexels.com