PENTACLE nedir?

PENTACLE

Posthuman Entanglements in Culture, Literature, and Environment

PENTACLE, Posthuman Entanglements in Culture, Literature, and Environment, yani kültür, edebiyat ve çevrenin posthüman dolanıklıkları anlamına gelen İngilizce bir topluluk adının kısaltmasıdır. Posthümanizmde her biri önemli yer tutan çeşitli kavramları içinde barındırır.

İç içe geçmiş kuantum durumunu ve kuantum dolanıklığını birkaç sözcükle anlatmanın yanı sıra, doğanın kültürden, zihnin bedenden, insanın insan-dışı varlıklardan ayrılmazlığını da ifade eden bu kısaltma, posthümanizmin ele aldığı disiplinlerarası konuların bütüncül bir yansıması olarak, kurucumuz Başak Ağın tarafından topluluğumuza verilen bir addır.

PENTACLE, yani beş köşeli yıldız, doğa ile iç içe yaşayan kültürlerde önemli bir sembol olduğu için de bu topluluğa uygun bulunmuştur. Bu sitenin başlığının PENTACLE olmasının bir diğer nedeni ise, bu sembolün topluluğumuzun ayrı ayrı katılımcılarının birbirinden farklı çalışma alanları ile de ilgili oluşudur. Üstelik bu topluluk, henüz kuruluş aşamasındayken isimlerini Meclis > Çekirdek bölümünde görebileceğiniz dört üyeden ve beşinci unsur olarak da onların dayanışma ruhundan oluşmuştur. Kısaca bu sembol, bizim için yalnızca içerik bakımından bir önem arz etmekle kalmayıp aynı zamanda manevi değere sahiptir. Bir yandan çoklu anlamlar içermekte; diğer yandan da ateş, hava, toprak, su ve ruh gibi beş elementin birbiriyle olan girift ilişkisini ifade ederken, topluluğun kurulumuna tanıklık eden dört temel üyeyi ve birlikteliği de temsil etmektedir.

Özetle, PENTACLE topluluğu, kültür, edebiyat ve çevre ilişkileri eksenindeki tartışmaları ele alan, Türkiye’de posthümanizm alanında çalışan az sayıdaki akademisyenden birkaçının, çalışmalarını Türkçede de paylaşmak ve posthümanizmi Türk okuruna tanıtmak gayesiyle bir araya getirdikleri bir oluşumdur.

Yazılara ve diğer içeriğe dönmeden önce, posthümanizmin ne olduğuna ve sıklıkla karıştırıldığı transhümanizmden nasıl ayrıldığına kulak vermek isteyen okurlarımızı, N. Toygar Ateş’in podcast‘ini dinlemeye davet ediyoruz.