PENTACLE Kavram Kartları 5: Transhümanizm / Posthümanizm

Görsel tasarım: Billur Bektaş / Alt yazı ve içerik: Billur Bektaş & Cansu Ceylan

Transhümanizm: Transhümanizm, insanı geliştirmek, bilişsel kapasitesini artırmak, insanın sağlığını olumsuz yönde etkileyen hastalıkları elimine etmek ve insan ömrünü uzatmak için bilim ve teknolojiden yararlanılması gerektiğini savunan görüştür. Bu sayede insanlık, mental ve fiziksel olarak var olanın ötesine geçecektir.

Posthümanizm: Antroposantrik perspektifi eleştiren posthümanizm, insanı bütünden ayrı tutmayıp, diğer tüm canlılarla ve varlıklarla aynı konuma yerleştiren kavramın adıdır. Dünya üzerinde sadece insanın etik değerlerinin ve anlama kapasitesinin olduğu fikrini onaylamaz. Derin ekolojiden de aldığı ilhamla varlıkların birbirine olan etkisinin farkındadır.

+ posts
+ posts