PENTACLE Kavram Kartları 2: Sığ Ekoloji / Derin Ekoloji

Görsel tasarım: Billur Bektaş / Alt yazı ve içerik: Billur Bektaş & Cansu Ceylan

Sığ Ekoloji: Sığ ekoloji, kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği gibi insan hayatını tehdit eden çevresel sorunlarla başa çıkmaya çalışır. Çevre sorunlarını ve canlıları tek tek ele alır, aralarındaki bağları görmezden gelir. Doğanın ancak insan çıkarlarına hizmet ettiğinde değerli olduğunu varsayar ve insanı her şeyin merkezine alan antroposantrizm felsefesine dayanır.

Derin Ekoloji: Derin ekoloji, her canlının aynı yaşam hakkına sahip olduğunu savunan görüştür. Varlıkların birbiri arasındaki bağları da korumanın elzem olduğunu savunur. Sığ ekolojinin aksine derin ekoloji, sadece insan refahını değil, tüm canlıların refahını göz önünde bulundurur ve doğa merkezciliğini savunan ekosantrizme dayanır.

+ posts
+ posts