Mantarlar Serisi 3 – Hyphae

Bu serideki illüstrasyonlar Billur Bektaş’a, alıntıların seçkisi ve aksi belirtilmedikçe çevirisi Kerim Can Yazgünoğlu’una aittir.

Bitki hücreleriyle yoldaşlık

“Bu mantarlar, bitki hücreleri arasındaki boşluklarda kendini brokar kumaş gibi dokur ve bitkilerin hastalıklara karşı korunmalarına yardımcı olurlar. Doğal koşullarda büyüyen her bitki bu mantarlarla birlikte yaşar; mantarlar bitki hayatının yapraklar ve kökler kadar parçasıdır” (Sheldrake 5).

“Bitkilerle mikorizal mantarların işbirliği, çatışma ve rekabetle tamamlanan bu samimi ortaklıktan geçmişimizi, bugünümüzü ve geleciğimizi destekleyen kolektif bir serpilme doğurur. Onlarsız var olmamız düşünülemez bile” (Sheldrake 26).

“Birçok durumda, mantarları meyve olarak veren büyüyen gövde (miselyum) mevsimden mevsime devam eder; ayrıca bazı mantar büyüyen gövdeler belirli ağaçlara ömür boyu eşlik eder. […] Mantarlar iyi birer yoldaş olarak bilinir” (Tsing 142).

Alıntı verilen eserler:

Merlin Sheldrake. Saklı Dünya: Mantarlar Yaşamı, Zihnimizi ve Geleceğimizi Nasıl Değiştirir? Çev. Şiirsel Taş. İstanbul: Domingo, 2020.

Anna Lowenhaupt Tsing. “Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species.” Environmental Humanities 1.1 (May 2012): s. 141-154. (Çev. Kerim Can Yazgünoğlu).

+ posts
+ posts