Mantarlar Serisi 5 – Mycelium

Bu serideki illüstrasyonlar Billur Bektaş’a, alıntıların seçkisi ve aksi belirtilmedikçe çevirisi Kerim Can Yazgünoğlu’una aittir.

Bir mantar köklenirken

“Miselyum ekolojik bağ dokusudur, dünyanın büyük bölümünü birbirine bağlayan canlı dikiştir. [Okullarda çocuklara, her biri vücudun farklı veçhelerini tasvir eden anatomi şemaları gösterilir. Şemalardan biri iskeleti, bir başkası kan damarlarını, bir diğeri sinirleri ya da kasları gösterir. Aynı şemaları ekosistemler için hazırlasaydık şemalardan biri, katmanlar arasındaki mantar miselyumunu gösterirdi. Bu şemada toprakta, okyanus yüzeyinin yüzlerce metre altındaki kükürtlü çökeltilerde, mercan resiflerinde, ölü ve diri bitki ve hayvan bedenlerinde, çöplüklerde, halılarda, döşeme tahtalarında, kütüphanelerdeki eski kitaplarda, evdeki toz zerrelerinde ve müzelerdeki tuvallerde yayılan, iç içe geçmiş ağlar görürdük. Bir gram, yani yaklaşık bir çay kaşığı kadar topraktaki miselyumu açıp uç uca ekleseydik hiflerin toplam uzunluğunun yüz metre ila on kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor. Yerkürede bulunan yapılara, sistemlere ve canlılara nüfuz eden miselyum çok sıkı dokunmuş olduğundan, pratik olarak uzunluğunu ölçmek imkânsızdır.] Miselyum, hayvani hayal gücümüze meydan okuyan bir yaşam biçimidir” (Sheldrake 47-48).

Alıntı verilen eser: Merlin Sheldrake. Saklı Dünya: Mantarlar Yaşamı, Zihnimizi ve Geleceğimizi Nasıl Değiştirir? Çev. Şiirsel Taş. İstanbul: Domingo, 2020.

+ posts
+ posts