PENTACLE 101: Ferrando ile Kavram 1 – Şimdiden Posthüman mıyız?

PENTACLE, temel kavramlara Francesca Ferrando’nun “Hızlandırılmış Posthüman Kursu” adlı video serisi ile devam ediyor. Toplamda altı ders ve üç kavramdan oluşan bu serinin çevirisi Ferrando’nun kişisel izni ile Zeynep Arpaözü, Billur Bektaş ve Bulut Yavuz tarafından üstlenilmiştir.

Bu dersin çevirisi Zeynep Arpaözü’ne, redaksiyonu ve son okuması Başak Almaz’a aittir.

Herkese merhaba, ben Francesca Ferrando.

New York Üniversitesi Liberal Çalışmalar programında profesörüm. Ayrıca posthüman filozofum. Bu seride belirli kavramlara değineceğim. Bu videoda özellikle posthüman kavramından bahsedeceğim.

Bizler şimdiden posthüman mıyız? Göz önünde bulundurduğumuz felsefi hareketlere bağlı olarak cevap hem evet hem hayır. Transhümanizme göre henüz posthüman değiliz. Bizler insandık, bazılarımız transhümandır; transhümanizm, insanı açık bir kavram olarak görür ancak insan teknolojiyle giderek artan ölçüde daha iç içe hale gelir (gelmiştir). Yakın gelecekte bazı insanlar posthüman olabilirler. Örneğin, insan bilincini bir makineye aktaran spekülatif teknoloji zihin aktarımı (mind uploading) yolu ile. İnsan bilinci ve mekanik elementlerin bir arada var olduğu bu hibrit, artık insan olarak kabul edilemez. Çünkü insanların biyolojik bedenleri vardır. Fakat aynı zamanda insanlarla ilintilidir, örneğin bilinç açısından posthümanlara bir başka örnek de Mars’a taşınıp artık Dünya’da yaşayan insanla birleşmeyen, üremeyen insanlardır. Eninde sonunda, nesilden nesile, Mars’a göç etmiş bu insanlar insan türüne benzeyen fakat artık insan olmayan başka farklı bir tür haline gelebilir.

Öyleyse, “şimdiden posthüman mıyız?” sorusunun yanıtı “hayır” olacaktır. Transhümanizme göre bizler insandık, şu anda transhümanız ve bazılarımız yakın gelecekte posthüman olabilirler. Posthümanizme göre ise bu sorunun yanıtı “evet”. Yani evet, varlıktan söz ettiğimiz biçimde çoktan posthüman olabiliriz.

Buradaki posthüman bir varoluş felsefesi, yaşam biçimi olarak görülmektedir: İnsan kavramını yapısöküme uğratarak onu kültürel, biyolojik, tarihi unsurlarla kısıtlanmayan, açık bir çerçeve olarak gören bir yaşam biçimi.

Buradaki posthüman varoluş felsefesi, insan kavramını yapısöküme uğratarak onu kültürel, biyolojik, tarihi unsurlarla kısıtlanmayan, açık bir çerçeve, açık bir kavram olarak gören bir yaşam biçimi olarak ifade edilmektedir.

Dolayısıyla posthümanizme göre, şu anda yaşama, varoluş biçiminizle, kendinizi diğerlerine istinaden başkalarıyla nasıl ilişkilendirdiğinizle; post-hümanizm, post-antroposantrizm (insanmerkezcilik) ve post-düalizm ile insanın yapısöküme uğramasıyla posthüman olabilirsiniz. 

İlginiz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgiyi websitem www.theposthuman.org üzerinde bulabilirsiniz.

+ posts
+ posts