İnfoGrafik: Eyleyicilik

PENTACLE’da İnfoGrafik serisi, posthümanizmin en çok kullanılan terimlerinden biri olan eyleyicilik (agency) ile devam ediyor. Başka yerlerdeki fail/faillik gibi çeviriler yerine, 2012 yılında Serpil Oppermann editörlüğündeki Ekoeleştiri: Çevre ve Edebiyat kitabında eyleyici / eyleyicilik biçiminde Türkçeleştirilen bu terim, insan ve insan-dışı tüm varlık ve bedenlerin olaylara yön verme ve akışı değiştirme kapasitesine işaret ediyor. Agent, agentic ve agential sözcüklerine karşılık Türkçede hem sıfat hem isim olarak eyleyici ifadesinin kullanıldığını da aklımızda tutarak bu terime kısaca göz atalım.

İçerik ve görsel tasarım: Zeynep Arpaözü, Sümeyye Aslan, Süleyman Bölükbaş ve Başak Ağın

+ posts
+ posts
+ posts
+ posts