PENTACLE 101: Ekomedya

Ekomedya, eko-sanat ile disiplinlerarası ortak bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu anlamda, ekomedya da, eko-sanat gibi geleneksel yazılı yaklaşımların ötesine geçerek insan ve onun doğal çevresini temsil etmeye, betimlemeye ve anlatmaya çalışır.

Ekomedya, film, televizyon programı, video, şarkı, sanatsal düzenleme, yerleştirme, web sayfası, video oyunu, mobil işletim sistemleri ve benzeri araçları, ekolojik duyarlılığı oluşturmada kullanır. Bu alanın ilgilendiği konular ile eleştirel metodolojisi birbirini tamamlamaktadır. Bu tamamlayıcılık, ciddi çevresel meseleleri ele almada kullanılan iki temel yaklaşıma olanak sağlar: Bu yaklaşımlardan ilki, bir çevre olarak medya; ikincisi ise, medya yoluyla çevre olarak tanımlanabilir.

Birinci yaklaşımda, medya çalışmaları ve uygulamalarında, madde, eyleyicilik ve söylemsellik [matter, agency, and discursivity] arasındaki ilişki ile bunların birbirine olan etkisi üzerinde durulmaktadır. İkinci yaklaşım ise, medya aracılığıyla yansıtılan çevre düşüncesi ve imgelerinin birbiri içerisine geçip melezleşmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Ekomedya sanatçılarından ve akademisyenlerinden, geniş bir ekolojik sorunlar yelpazesini haritalama, yorumlama ve temsil etme yönünde katkıları beklenir. Bunun nedeni, bu kişilerin üretim, dağıtım, tüketim çemberinin tamamını ve hem eski hem de yeni medya türlerinin kültürel ömürlerinin sonrasını anlayabilmeleridir.

Aynı zamanda bu beklenti muhtemelen şundan da kaynaklanmaktadır: Ekomedya, bir alan olarak, geniş bir kapsama ve çeşitliliğe sahiptir. Alanda çalışanlar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin kuramsal ve eleştirel söylemlerin kapsamına dâhil çalışmalar yürütmektedirler ve çevresel anlatılar ile hükümet politikalarını birbirine bağlamadaki eleştirel sezgileri kuvvetlidir. Büyük olasılıkla, ekomedya, eninde sonunda, çevresel temsillere dair temel sorulara getirilen metne dayalı yaklaşımların yerini alacaktır.

+ posts