İnfoGrafik: Çöpünüz Ne Kadar “Hayatta Kalır”?

Görsel tasarım, metin seçimi ve çeviriler Başak Ağın’a aittir.

Modern toplumlar ne kadar çok çöp üretirse, bu toplumların fertleri de çöp konusunda o kadar az kafa yormak isterler. Bu nedenle de kültürel anlatılarda büyüme ve kirlilik arasındaki bağlantıyı yok etme eğilimi gittikçe artmaktadır.

Luis I. Pradanos, Postgrowth Imaginaries: New Ecologies and Counterhegemonic Culture in Post-2008 Spain (2018), s. 165.

Atıklarımızdan en etkin ve en radikal biçimlerde kurtuluyoruz: Onları görmezden gelerek görünmez kılıyor, üzerlerinde kafa yormayarak onları akla hayale gelmez biçime getiriyoruz.

Zygmunt Bauman, Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts (2004), s. 27.
+ posts